...
 
Commits (9)
......@@ -59,21 +59,23 @@ $lang['warning']['domain_added_sogo_failed'] = "Domein is toegevoegd, maar het h
$lang['danger']['rl_timeframe'] = "Ratelimit-tijdsbestek is ongeldig";
$lang['success']['rl_saved'] = "Ratelimit voor object %s is opgeslagen";
$lang['success']['acl_saved'] = "Toegangscontrole voor object %s is opgeslagen";
$lang['success']['deleted_syncjobs'] = "Synchronisatietaken %s zijn verwijderd";
$lang['success']['deleted_syncjob'] = "Synchronisatietaak %s is verwijderd";
$lang['success']['deleted_syncjobs'] = "Sync jobs %s zijn verwijderd";
$lang['success']['deleted_syncjob'] = "Sync job %s is verwijderd";
$lang['success']['delete_filters'] = "Filters %s zijn verwijderd";
$lang['success']['delete_filter'] = "Filter %s is verwijderd";
$lang['danger']['invalid_bcc_map_type'] = "Ongeldig BCC-kaart type";
$lang['danger']['invalid_bcc_map_type'] = "Ongeldig BCC-map type";
$lang['danger']['bcc_empty'] = "BCC-bestemming dient ingevuld te worden";
$lang['danger']['bcc_must_be_email'] = "BCC-bestemming %s is geen geldig e-mailadres";
$lang['danger']['bcc_exists'] = "BCC-kaart %s bestaat voor type %s";
$lang['success']['bcc_saved'] = "BCC-kaart is opgeslagen";
$lang['success']['bcc_edited'] = "BCC-kaart %s is gewijzigd";
$lang['success']['bcc_deleted'] = "BCC-kaarten %s zijn verwijderd";
$lang['danger']['bcc_exists'] = "BCC-map %s bestaat voor type %s";
$lang['success']['bcc_saved'] = "BCC-map is opgeslagen";
$lang['success']['bcc_edited'] = "BCC-map %s is gewijzigd";
$lang['success']['bcc_deleted'] = "BCC-maps %s zijn verwijderd";
$lang['danger']['private_key_error'] = "Privésleutel-fout: %s";
$lang['danger']['map_content_empty'] = "Inhoud dient ingevuld te zijn";
$lang['success']['settings_map_added'] = "Instellingen toegevoegd";
$lang['danger']['settings_map_invalid'] = "Instellingen ongeldig";
$lang['danger']['global_map_invalid'] = "Globaal filter %s is ongeldig";
$lang['danger']['global_map_write_error'] = "Globaal filter %s kon niet opgeslagen worden: %s";
$lang['danger']['settings_map_removed'] = "Instellingen verwijderd: %s";
$lang['danger']['invalid_host'] = "Ongeldige host gespecificeerd: %s";
$lang['danger']['relayhost_invalid'] = "Invoer %s is ongeldig";
......@@ -132,7 +134,7 @@ $lang['danger']['password_empty'] = "Het wachtwoord dient ingevuld worden";
$lang['danger']['login_failed'] = "Aanmelding mislukt";
$lang['danger']['mailbox_invalid'] = "Naam van het postvak is ongeldig";
$lang['danger']['description_invalid'] = 'Beschrijving voor %s is ongeldig';
$lang['danger']['resource_invalid'] = "Naam van het middel %s is ongeldig";
$lang['danger']['resource_invalid'] = "Naam van resource %s is ongeldig";
$lang['danger']['is_alias'] = "Aliasadres %s bestaat reeds";
$lang['danger']['is_alias_or_mailbox'] = "Aliasadres of postvak %s bestaat reeds";
$lang['danger']['is_spam_alias'] = "Spam-aliasadres %s bestaat reeds";
......@@ -143,7 +145,7 @@ $lang['danger']['max_alias_exceeded'] = 'Maximaal aantal aliassen overschreden';
$lang['danger']['mailbox_quota_exceeded'] = "Postvakquotum heeft het domeinlimiet overschreden (max. %d MiB)";
$lang['danger']['mailbox_quota_left_exceeded'] = "Onvoldoende ruimte beschikbaar (%d MiB)";
$lang['success']['mailbox_added'] = "Postvak %s is toegevoegd";
$lang['success']['resource_added'] = "Middel %s is toegevoegd";
$lang['success']['resource_added'] = "Resource %s is toegevoegd";
$lang['success']['domain_removed'] = "Domein %s is verwijderd";
$lang['success']['alias_removed'] = "Alias %s is verwijderd";
$lang['success']['alias_domain_removed'] = "Aliasdomein %s is verwijderd";
......@@ -151,7 +153,7 @@ $lang['success']['domain_admin_removed'] = "Domeinbeheerder %s is verwijderd";
$lang['success']['admin_removed'] = "Administrator %s is verwijderd";
$lang['success']['mailbox_removed'] = "Postvak %s is verwijderd";
$lang['success']['eas_reset'] = "De ActiveSync-apparaatcache voor gebruiker %s is hersteld";
$lang['success']['resource_removed'] = "Middel %s is verwijderd";
$lang['success']['resource_removed'] = "Resource %s is verwijderd";
$lang['warning']['cannot_delete_self'] = "Gebruikers kunnen niet worden verwijderd wanneer deze zijn ingelogd";
$lang['warning']['no_active_admin'] = "Het is niet mogelijk om de laatste actieve administrator te verwijderen";
$lang['danger']['max_quota_in_use'] = "Postvakquotum dient gelijk te zijn aan, of groter te zijn dan %d MiB";
......@@ -194,7 +196,7 @@ $lang['user']['alias_remove_all'] = 'Verwijder alle aliassen';
$lang['user']['alias_time_left'] = 'Resterende tijd';
$lang['user']['alias_full_date'] = 'd.m.Y, H:i:s T';
$lang['user']['alias_select_validity'] = 'Geldigheid';
$lang['user']['sync_jobs'] = 'Synchronisatietaken';
$lang['user']['sync_jobs'] = 'Sync jobs';
$lang['user']['expire_in'] = 'Verloopt over';
$lang['user']['hour'] = 'uur';
$lang['user']['hours'] = 'uren';
......@@ -203,10 +205,10 @@ $lang['user']['week'] = 'week';
$lang['user']['weeks'] = 'weken';
$lang['user']['spamfilter'] = 'Spamfilter';
$lang['admin']['spamfilter'] = 'Spamfilter';
$lang['user']['spamfilter_wl'] = 'Witte lijst';
$lang['user']['spamfilter_wl_desc'] = 'Zet e-mailadressen op de witte lijst om ze <b>nooit</b> als spam te markeren.<br>Deze lijst wordt niet toegepast op een gedeeld aliasadres.<br>Wildcards (*) zijn toegestaan.';
$lang['user']['spamfilter_bl'] = 'Zwarte lijst';
$lang['user']['spamfilter_bl_desc'] = 'Zet e-mailadressen op de zwarte lijst om ze <b>altijd</b> als spam te markeren.<br>Deze lijst wordt niet toegepast op een gedeeld aliasadres.<br>Wildcards (*) zijn toegestaan.';
$lang['user']['spamfilter_wl'] = 'Whitelist';
$lang['user']['spamfilter_wl_desc'] = 'Zet e-mailadressen op de whitelist om ze <b>nooit</b> als spam te markeren.<br>Deze lijst wordt niet toegepast op een gedeeld aliasadres.<br>Wildcards (*) zijn toegestaan.';
$lang['user']['spamfilter_bl'] = 'Blacklist';
$lang['user']['spamfilter_bl_desc'] = 'Zet e-mailadressen op de blacklist om ze <b>altijd</b> als spam te markeren.<br>Deze lijst wordt niet toegepast op een gedeeld aliasadres.<br>Wildcards (*) zijn toegestaan.';
$lang['user']['spamfilter_behavior'] = 'Beoordeling';
$lang['user']['spamfilter_table_rule'] = 'Regel';
$lang['user']['spamfilter_table_action'] = 'Handeling';
......@@ -238,11 +240,11 @@ $lang['user']['tag_help_example'] = 'Voorbeeld van een e-maildres met tag: ik<b>
$lang['user']['eas_reset'] = 'Herstel ActiveSync-apparaatcache';
$lang['user']['eas_reset_now'] = 'Herstel nu';
$lang['user']['eas_reset_help'] = "In de meeste gevallen verhelpt dit problemen met ActiveSync op je apparaten<br><b>Let wel:</b> alle mails, contacten en agenda''s zullen opnieuw gedownload worden!";
$lang['user']['eas_reset_help'] = "In de meeste gevallen verhelpt dit problemen met ActiveSync op je apparaten<br><b>Let wel:</b> alle mails, contacten en agenda's zullen opnieuw gedownload worden!";
$lang['user']['sogo_profile_reset'] = 'Herstel SOGo-profiel';
$lang['user']['sogo_profile_reset_now'] = 'Herstel nu';
$lang['user']['sogo_profile_reset_help'] = "Dit zal het SOGo-profiel van deze gebruiker verwijderen, en daarbij <b>alle gegevens, inclusief contacten en agenda''s, permanent verwijderen</b>.";
$lang['user']['sogo_profile_reset_help'] = "Dit zal het SOGo-profiel van deze gebruiker verwijderen, en daarbij <b>alle gegevens, inclusief contacten en agenda's, permanent verwijderen</b>.";
$lang['user']['encryption'] = 'Versleuteling';
$lang['user']['username'] = 'Gebruikersnaam';
......@@ -253,7 +255,7 @@ $lang['user']['active'] = 'Actief';
$lang['user']['action'] = 'Handeling';
$lang['user']['edit'] = 'Wijzig';
$lang['user']['remove'] = 'Verwijder';
$lang['user']['create_syncjob'] = 'Voeg een nieuwe synchronisatietaak toe';
$lang['user']['create_syncjob'] = 'Voeg een nieuwe sync job toe';
$lang['start']['mailcow_apps_detail'] = 'Gebruik een Mailcow-app om je e-mails, agenda, contacten en meer te bekijken.';
$lang['start']['mailcow_panel_detail'] = '<b>Domeinbeheerders</b> kunnen postvakken en aliassen aanmaken, wijzigen en verwijderen. Ook kunnen ze domeinen aanpassen en informatie over deze verkrijgen.<br><b>Gebruikers</b> kunnen tijdelijke aliassen aanmaken, hun wachtwoord aanpassen en de spamfilterinstellingen wijzigen.';
......@@ -280,8 +282,8 @@ $lang['mailbox']['booking_0'] = 'Toon altijd als vrij';
$lang['mailbox']['booking_lt0'] = 'Onbeperkt, maar toon als bezet wanneer geboekt';
$lang['mailbox']['booking_custom'] = 'Zet vast op een specifiek aantal boekingen';
$lang['mailbox']['booking_0_short'] = 'Altijd vrij';
$lang['mailbox']['booking_lt0_short'] = 'Softlimiet';
$lang['mailbox']['booking_custom_short'] = 'Hardlimiet';
$lang['mailbox']['booking_lt0_short'] = 'Soft limit';
$lang['mailbox']['booking_custom_short'] = 'Hard limit';
$lang['mailbox']['domain'] = 'Domein';
$lang['mailbox']['spam_aliases'] = 'Tijdelijk alias';
$lang['mailbox']['multiple_bookings'] = 'Meerdere boekingen';
......@@ -294,7 +296,7 @@ $lang['admin']['domain'] = 'Domein';
$lang['admin']['domain_s'] = 'Domein(en)';
$lang['mailbox']['mailboxes'] = 'Postvakken';
$lang['mailbox']['mailbox'] = 'Postvak';
$lang['mailbox']['resources'] = 'Middelen';
$lang['mailbox']['resources'] = 'Resources';
$lang['mailbox']['mailbox_quota'] = 'Maximale postvakgrootte';
$lang['mailbox']['domain_quota'] = 'Quotum';
$lang['mailbox']['active'] = 'Actief';
......@@ -315,7 +317,7 @@ $lang['mailbox']['no_record_single'] = 'Geen vermelding';
$lang['mailbox']['add_domain'] = 'Voeg domein toe';
$lang['mailbox']['add_domain_alias'] = 'Voeg domeinalias toe';
$lang['mailbox']['add_mailbox'] = 'Voeg postvak toe';
$lang['mailbox']['add_resource'] = 'Voeg middel toe';
$lang['mailbox']['add_resource'] = 'Voeg resource toe';
$lang['mailbox']['add_alias'] = 'Voeg alias toe';
$lang['mailbox']['add_domain_record_first'] = 'Voeg eerst een domein toe';
$lang['mailbox']['empty'] = 'Geen resultaten';
......@@ -337,7 +339,7 @@ $lang['edit']['sogo_visible_info'] = 'Deze optie beïnvloedt enkel objecten die
$lang['mailbox']['sogo_visible'] = 'Alias is zichtbaar in SOGo';
$lang['mailbox']['sogo_visible_y'] = 'Toon alias in SOGo';
$lang['mailbox']['sogo_visible_n'] = 'Verberg alias in SOGo';
$lang['edit']['syncjob'] = 'Wijzig synchronisatietaak';
$lang['edit']['syncjob'] = 'Wijzig sync job';
$lang['edit']['hostname'] = 'Hostname';
$lang['edit']['encryption'] = 'Versleuteling';
$lang['edit']['maxage'] = 'Maximale leeftijd van berichten (in dagen) die extern worden opgehaald<br><small>(0 = negeer leeftijd)</small>';
......@@ -390,8 +392,8 @@ $lang['edit']['unchanged_if_empty'] = 'Laat leeg wanneer onveranderd';
$lang['edit']['dont_check_sender_acl'] = "Schakel verzendcontrole uit voor domein %s (inclusief aliasdomeinen)";
$lang['edit']['multiple_bookings'] = 'Meerdere boekingen';
$lang['edit']['kind'] = 'Soort';
$lang['edit']['resource'] = 'Middel';
$lang['edit']['relayhost'] = 'Afzender-afhankelijke transportkaarten';
$lang['edit']['resource'] = 'Resource';
$lang['edit']['relayhost'] = 'Specifieke transport-maps';
$lang['edit']['public_comment'] = 'Publieke opmerking';
$lang['mailbox']['public_comment'] = 'Publieke opmerking';
$lang['edit']['private_comment'] = 'Persoonlijke opmerking';
......@@ -405,7 +407,7 @@ $lang['acl']['tls_policy'] = 'Versleutelingsbeleid';
$lang['acl']['spam_score'] = 'Spamscore';
$lang['acl']['spam_policy'] = 'Blacklist/Whitelist';
$lang['acl']['delimiter_action'] = 'Delimiter-actie';
$lang['acl']['syncjobs'] = 'Synchronisatietaken';
$lang['acl']['syncjobs'] = 'Sync jobs';
$lang['acl']['eas_reset'] = 'Herstel ActiveSync-apparaatcache';
$lang['acl']['sogo_profile_reset'] = 'Herstel SOGo-profiel';
$lang['acl']['quarantine'] = 'Quarantaine-acties';
......@@ -413,10 +415,10 @@ $lang['acl']['quarantine_notification'] = 'Quarantaine-notificaties';
$lang['acl']['quarantine_attachments'] = 'Quarantaine-bijlagen';
$lang['acl']['alias_domains'] = 'Voeg aliasdomeinen toe';
$lang['acl']['login_as'] = 'Log in als postvakgebruiker';
$lang['acl']['bcc_maps'] = 'BCC-kaarten';
$lang['acl']['bcc_maps'] = 'BCC-maps';
$lang['acl']['filters'] = 'Filters';
$lang['acl']['ratelimit'] = 'Ratelimit';
$lang['acl']['recipient_maps'] = 'Ontvanger-kaarten';
$lang['acl']['recipient_maps'] = 'Ontvanger-maps';
$lang['acl']['unlimited_quota'] = 'Onbeperkt quotum voor postvakken';
$lang['acl']['extend_sender_acl'] = 'Sta verzenden via externe adressen toe';
$lang['acl']['prohibited'] = 'Toegang geweigerd';
......@@ -439,7 +441,7 @@ $lang['user']['weekly'] = 'Wekelijks';
$lang['user']['quarantine_notification_info'] = 'Zodra een notificatie is verzonden, worden de items als gelezen gemarkeerd en zullen er geen meldingen meer over diezelfde items verstuurd worden.';
$lang['add']['generate'] = 'genereer';
$lang['add']['syncjob'] = 'Voeg een nieuwe synchronisatietaak toe';
$lang['add']['syncjob'] = 'Voeg een nieuwe sync job toe';
$lang['add']['syncjob_hint'] = 'Wees ervan bewust dat de authenticatiedata onversleuteld wordt opgeslagen!';
$lang['add']['hostname'] = 'Host';
$lang['add']['destination'] = 'Bestemming';
......@@ -452,11 +454,11 @@ $lang['add']['enc_method'] = 'Versleutelingsmethode';
$lang['add']['mins_interval'] = 'Interval (min)';
$lang['add']['exclude'] = 'Sluit objecten uit (regex)';
$lang['add']['delete2duplicates'] = 'Verwijder duplicaten op de bestemming';
$lang['add']['delete1'] = 'Verwijder van oorsprong wanneer voltooid';
$lang['add']['delete2'] = 'Verwijder berichten die zich niet in de oorsprong bevinden';
$lang['add']['delete1'] = 'Verwijder van bron wanneer voltooid';
$lang['add']['delete2'] = 'Verwijder berichten die zich niet in de bron bevinden';
$lang['edit']['delete2duplicates'] = 'Verwijder duplicaten op de bestemming';
$lang['edit']['delete1'] = 'Verwijder van oorsprong wanneer voltooid';
$lang['edit']['delete2'] = 'Verwijder berichten die zich niet in de oorsprong bevinden';
$lang['edit']['delete1'] = 'Verwijder van bron wanneer voltooid';
$lang['edit']['delete2'] = 'Verwijder berichten die zich niet in de bron bevinden';
$lang['add']['custom_params'] = 'Aangepaste parameters';
$lang['add']['custom_params_hint'] = 'Goed: --param=xy, fout: --param xy';
$lang['add']['subscribeall'] = 'Abonneer op alle mappen';
......@@ -480,7 +482,7 @@ $lang['add']['relay_domain'] = 'Schakel dit domein door';
$lang['add']['relay_all_info'] = '<small>Wanneer er wordt gekozen om <b>niet</b> alle ontvangers door te schakelen, dient er per ontvanger een blind postvak aangemaakt te worden.</small>';
$lang['add']['alias_address'] = 'Aliasadres(sen)';
$lang['add']['alias_address_info'] = '<small>Volledig(e) e-mailadres(sen) of @example.com, om een catch-all aan te maken voor een domein (kommagescheiden). <b>Enkel Mailcow-domeinen</b>.</small>';
$lang['add']['alias_domain_info'] = '<small>Alleen geldige domeinnamen (kommagescheiden).</small>';
$lang['add']['alias_domain_info'] = '<small>Enkel geldige domeinnamen (kommagescheiden).</small>';
$lang['add']['target_address'] = 'Doeladressen';
$lang['add']['target_address_info'] = '<small>Volledig(e) e-mailadres(sen) (kommagescheiden).</small>';
$lang['add']['alias_domain'] = 'Aliasdomein';
......@@ -508,7 +510,7 @@ $lang['edit']['sieve_type'] = 'Filtertype';
$lang['mailbox']['set_prefilter'] = 'Stel in als voorfilter';
$lang['mailbox']['set_postfilter'] = 'Stel in als nafilter';
$lang['mailbox']['filters'] = 'Filters';
$lang['mailbox']['sync_jobs'] = 'Synchronisatietaken';
$lang['mailbox']['sync_jobs'] = 'Sync jobs';
$lang['mailbox']['inactive'] = 'Inactief';
$lang['edit']['validate_save'] = 'Verifieer en sla op';
......@@ -555,15 +557,15 @@ $lang['admin']['dkim_from'] = 'Van';
$lang['admin']['dkim_to'] = 'Naar';
$lang['admin']['dkim_from_title'] = 'Kopieer data van domein';
$lang['admin']['dkim_to_title'] = 'Doeldomein(en) - worden overgeschreven';
$lang['admin']['f2b_parameters'] = 'Fail2ban-instellingen';
$lang['admin']['f2b_parameters'] = 'Fail2ban';
$lang['admin']['f2b_ban_time'] = 'Verbanningstijd (s)';
$lang['admin']['f2b_max_attempts'] = 'Maximaal aantal pogingen';
$lang['admin']['f2b_retry_window'] = 'Tijdsbestek voor maximale pogingen (s)';
$lang['admin']['f2b_netban_ipv4'] = 'Voer de IPv4-subnetgrootte in waar de verbanning van kracht moet zijn (8-32)';
$lang['admin']['f2b_netban_ipv6'] = 'Voer de IPv6-subnetgrootte in waar de verbanning van kracht moet zijn (8-128)';
$lang['admin']['f2b_whitelist'] = 'Netwerken/hosts op de witte lijst';
$lang['admin']['f2b_blacklist'] = 'Netwerken/hosts op de zwarte lijst';
$lang['admin']['f2b_list_info'] = 'Een host of netwerk op de zwarte lijst gaat altijd boven eenzelfde op de witte lijst <b>Het doorvoeren van wijzigingen kan enkele seconden in beslag nemen.</b>';
$lang['admin']['f2b_whitelist'] = 'Netwerken/hosts op de whitelist';
$lang['admin']['f2b_blacklist'] = 'Netwerken/hosts op de blacklist';
$lang['admin']['f2b_list_info'] = 'Een host of netwerk op de blacklist gaat altijd boven eenzelfde op de whitelist. <b>Het doorvoeren van wijzigingen kan enkele seconden in beslag nemen.</b>';
$lang['admin']['search_domain_da'] = 'Zoek domeinen';
$lang['admin']['r_inactive'] = 'Inactieve beperkingen';
$lang['admin']['r_active'] = 'Actieve beperkingen';
......@@ -636,24 +638,24 @@ $lang['admin']['in_use_by'] = 'In gebruik door';
$lang['admin']['forwarding_hosts'] = 'Doorstuurhosts';
$lang['admin']['forwarding_hosts_hint'] = 'Inkomende berichten worden onvoorwaardelijk geaccepteerd vanaf iedere host hieronder vermeld. Deze hosts worden hierdoor niet gecontroleerd op DNSBLs, en zullen de greylisting omzeilen. Spam wordt daarentegen zoals gebruikelijk in de spamfolder geplaatst. Dit wordt vaak gebruikt om mailservers te specificeren die mails doorsturen naar deze Mailcow-server.';
$lang['admin']['forwarding_hosts_add_hint'] = 'Het is mogelijk om IPv4- of IPv6-adressen, netwerken in CIDR-notatie, hostnames (worden omgezet naar IP-adressen) of domeinnamen (worden tevens omgezet naar IP-adressen of, bij gebrek daaraan, MX-records) op te geven.';
$lang['admin']['relayhosts_hint'] = 'Stel afzender-afhankelijke transportkaarten in om deze te kunnen gebruiken bij de configuratie van een domein.<br>De transportservice is altijd "smtp:". Er wordt rekening gehouden met het uitgaande versleutelingsbeleid van individuele gebruikers.<br>Beïnvloedt geselecteerde domeinen, inclusief bijbehorende aliasdomeinen.';
$lang['admin']['transports_hint'] = '→ Een transportkaart wordt boven een afzender-afhankelijke transportkaart verkozen.<br>→ Het uitgaande versleutelingsbeleid van individuele gebruikers wordt genegeerd en kan enkel worden gehandhaafd doormiddel van globaal versleutelingsbeleid.<br>→ De transportservice is altijd "smtp:".<br>→ Adressen overeenkomend met "/localhost$/" zullen altijd via "local:" getransporteerd worden, hierdoor zullen "*"-bestemmingen niet van toepassing zijn op deze adressen.<br>→ Om de inloggegevens van een (voorbeeld) nexthop "[host]:25" te bepalen, zoekt Postfix <b>altijd</b> naar "nexthop" voodat er wordt gekeken naar "[nexthop]:25". Dit maakt het onmogelijk om "nexthop" en "[nexthop]:25" tegelijkertijd te gebruiken.';
$lang['admin']['relayhosts_hint'] = 'Stel specifieke transport-maps in om deze te kunnen gebruiken bij de configuratie van een domein.<br>De transportservice is altijd "smtp:". Er wordt rekening gehouden met het uitgaande versleutelingsbeleid van individuele gebruikers.<br>Beïnvloedt geselecteerde domeinen, inclusief bijbehorende aliasdomeinen.';
$lang['admin']['transports_hint'] = '→ Een transport-map wordt boven een afzender-afhankelijke transport-map verkozen.<br>→ Het uitgaande versleutelingsbeleid van individuele gebruikers wordt genegeerd en kan enkel worden gehandhaafd doormiddel van globaal versleutelingsbeleid.<br>→ De transportservice is altijd "smtp:".<br>→ Adressen overeenkomend met "/localhost$/" zullen altijd via "local:" getransporteerd worden, hierdoor zullen "*"-bestemmingen niet van toepassing zijn op deze adressen.<br>→ Om de inloggegevens van een (voorbeeld) nexthop "[host]:25" te bepalen, zoekt Postfix <b>altijd</b> naar "nexthop" voodat er wordt gekeken naar "[nexthop]:25". Dit maakt het onmogelijk om "nexthop" en "[nexthop]:25" tegelijkertijd te gebruiken.';
$lang['admin']['add_relayhost_hint'] = 'Wees ervan bewust dat de authenticatiedata onversleuteld wordt opgeslagen!';
$lang['admin']['add_transports_hint'] = 'Wees ervan bewust dat de authenticatiedata onversleuteld wordt opgeslagen!';
$lang['admin']['host'] = 'Host';
$lang['admin']['source'] = 'Bron';
$lang['admin']['add_forwarding_host'] = 'Voeg doorstuurhost toe';
$lang['admin']['add_relayhost'] = 'Voeg afzender-afhankelijke transportkaart toe';
$lang['admin']['add_transport'] = 'Voeg transportkaart toe';
$lang['admin']['relayhosts'] = 'Afzender-afhankelijke transportkaarten';
$lang['admin']['transport_maps'] = 'Transportkaarten';
$lang['admin']['add_relayhost'] = 'Voeg specifieke transport-map toe';
$lang['admin']['add_transport'] = 'Voeg transport-map toe';
$lang['admin']['relayhosts'] = 'Specifieke transport-maps';
$lang['admin']['transport_maps'] = 'Transport-maps';
$lang['admin']['routing'] = 'Routing';
$lang['admin']['credentials_transport_warning'] = '<b>Waarschuwing</b>: Bij het toevoegen van een nieuwe transportkaart zullen de inloggegevens voor alle items met een overeenkomende nexthop-kolom worden overgeschreven.';
$lang['admin']['credentials_transport_warning'] = '<b>Waarschuwing</b>: Bij het toevoegen van een nieuwe transport-map zullen de inloggegevens voor alle items met een overeenkomende nexthop-kolom worden overgeschreven.';
$lang['admin']['destination'] = 'Bestemming';
$lang['admin']['nexthop'] = 'Nexthop';
$lang['admin']['oauth2_info'] = 'De OAuth2-implementatie ondersteunt de grant type "Authorization Code" en geeft refresh-tokens uit.<br>De server geeft automatisch nieuwe refresh-tokens uit, nadat een refresh-token is gebruikt.<br><br>→ De standaard scope is <i>profiel</i>. Enkel postvakgebruikers kunnen OAuth2 gebruiken om zich te authenticeren. Als de scope-parameter wordt weggelaten, zal deze terugvallen op <i>profiel</i>.<br>→ De <i>state</i>-parameter dient verstuurd te worden door de client als onderdeel van het authorize-request.<br><br>Paden voor requests naar de OAuth2-API: <br><ul><li>Authorization endpoint: <code>/oauth/authorize</code></li><li>Token endpoint: <code>/oauth/token</code></li><li>Resource page: <code>/oauth/profile</code></li></ul>Het regenereren van de client-secret zal oudere authorization codes niet doen verlopen, maar het verversen van de tokens zal niet langer werken.<br><br>Het intrekken van client-tokens zal alle actieve sessies per direct beëindigen. Alle clients dienen zich opnieuw te authenticeren.';
$lang['admin']['oauth2_info'] = 'De OAuth2-implementatie ondersteunt de grant type "Authorization Code" en geeft refresh-tokens uit.<br>De server geeft automatisch nieuwe refresh-tokens uit nadat er één is gebruikt.<br><br>→ De standaard scope is <i>profiel</i>. Enkel postvakgebruikers kunnen OAuth2 gebruiken om zich te authenticeren. Als de scope-parameter wordt weggelaten, zal deze terugvallen op <i>profiel</i>.<br>→ De <i>state</i>-parameter dient verstuurd te worden door de client als onderdeel van het authorize-request.<br><br>Paden voor requests naar de OAuth2-API: <br><ul><li>Authorization endpoint: <code>/oauth/authorize</code></li><li>Token endpoint: <code>/oauth/token</code></li><li>Resource page: <code>/oauth/profile</code></li></ul>Het regenereren van de client-secret zal oudere authorization codes niet doen verlopen. Het verversen van de tokens zal echter niet langer werken.<br><br>Het intrekken van client-tokens zal alle actieve sessies per direct beëindigen. Alle clients dienen zich opnieuw te authenticeren.';
$lang['admin']['oauth2_client_id'] = "Client-ID";
$lang['admin']['oauth2_client_secret'] = "Client-secret";
......@@ -698,7 +700,7 @@ $lang['admin']['queue_unban'] = "markeer om toe te staan";
$lang['admin']['no_active_bans'] = "Geen actieve verbanningen";
$lang['admin']['quarantine'] = "Quarantaine";
$lang['admin']['rspamd_settings_map'] = "Rspamd-instellingen";
$lang['admin']['rspamd_settings_map'] = "Rspamd";
$lang['admin']['quota_notifications'] = "Quotum-notificaties";
$lang['admin']['quota_notifications_vars'] = "{{percent}} toont het huidige quotum van van de gebruiker<br>{{username}} staat voor de naam van het desbetreffende postvak";
$lang['admin']['active_rspamd_settings_map'] = "Huidige instellingen";
......@@ -742,7 +744,7 @@ $lang['mailbox']['disable_x'] = "Schakel uit";
$lang['edit']['spam_score'] = "Stel een aangepaste spamscore in";
$lang['user']['spam_score_reset'] = "Herstel naar standaardwaarde";
$lang['edit']['spam_policy'] = "Voeg onderdelen toe, of verwijder onderdelen van de witte en zwarte lijst";
$lang['edit']['spam_policy'] = "Voeg onderdelen toe, of verwijder onderdelen van de white- of blacklist";
$lang['edit']['spam_alias'] = "Maak een nieuw tijdelijk alias aan, of pas deze aan";
$lang['danger']['comment_too_long'] = "Opmerkingen mogen niet langer dan 160 karakters zijn";
......@@ -816,40 +818,40 @@ $lang['quarantine']['release_body'] = "We hebben het oorspronkelijke bericht als
$lang['danger']['release_send_failed'] = "Het volgende bericht kon niet worden vrijgegeven: %s";
$lang['quarantine']['release_subject'] = "Mogelijk schadelijk quarantaine-item %s";
$lang['mailbox']['bcc_map'] = "BCC-kaart";
$lang['mailbox']['bcc_map'] = "BCC-map";
$lang['mailbox']['bcc_map_type'] = "BCC-type";
$lang['mailbox']['bcc_type'] = "BCC-type";
$lang['mailbox']['bcc_sender_map'] = "Afzenderkaarten";
$lang['mailbox']['bcc_rcpt_map'] = "Ontvangerkaarten";
$lang['mailbox']['bcc_sender_map'] = "Afzender-map";
$lang['mailbox']['bcc_rcpt_map'] = "Ontvanger-map";
$lang['mailbox']['bcc_local_dest'] = "Lokale bestemming";
$lang['mailbox']['bcc_destinations'] = "BCC-bestemmingen";
$lang['mailbox']['bcc_destination'] = "BCC-bestemming";
$lang['edit']['bcc_dest_format'] = 'Een BCC-bestemming dient één geldig e-mailadres te zijn.';
$lang['mailbox']['bcc'] = "BCC";
$lang['mailbox']['bcc_maps'] = "BCC-kaarten";
$lang['mailbox']['bcc_to_sender'] = "Schakel over naar afzenderkaarten";
$lang['mailbox']['bcc_to_rcpt'] = "Schakel over naar ontvangerkaarten";
$lang['mailbox']['add_bcc_entry'] = "Voeg BCC-kaart toe";
$lang['mailbox']['bcc_maps'] = "BCC-maps";
$lang['mailbox']['bcc_to_sender'] = "Schakel over naar afzender-map";
$lang['mailbox']['bcc_to_rcpt'] = "Schakel over naar ontvanger-map";
$lang['mailbox']['add_bcc_entry'] = "Voeg BCC-map toe";
$lang['mailbox']['add_tls_policy_map'] = "Voeg versleutelingsbeleid toe";
$lang['mailbox']['bcc_info'] = "BCC-kaarten worden gebruikt om kopieën van alle berichten naar een ander adres door te sturen.<br>Wees er van bewust dat er geen melding wordt gedaan van een mislukte aflevering.";
$lang['mailbox']['bcc_info'] = "BCC-maps worden gebruikt om kopieën van alle berichten naar een ander adres door te sturen.<br>Wees er van bewust dat er geen melding wordt gedaan van een mislukte aflevering.";
$lang['mailbox']['address_rewriting'] = 'Adresomleidingen';
$lang['mailbox']['recipient_maps'] = 'Ontvangerkaarten';
$lang['mailbox']['recipient_map'] = 'Ontvangerkaart';
$lang['mailbox']['recipient_map_info'] = 'Ontvangerkaarten worden gebruikt om het doeladres van een bericht te vervangen voordat het in een postvak terecht komt.';
$lang['mailbox']['recipient_map_old_info'] = 'De oorspronkelijke bestemming van een ontvangerkaart dient een geldig e-mailadres of domeinnaam te zijn.';
$lang['mailbox']['recipient_map_new_info'] = 'De bestemming van een ontvangerkaart dient een geldig e-mailadres te zijn.';
$lang['mailbox']['recipient_maps'] = 'Ontvanger-maps';
$lang['mailbox']['recipient_map'] = 'Ontvanger-map';
$lang['mailbox']['recipient_map_info'] = 'Ontvanger-maps worden gebruikt om het doeladres van een bericht te vervangen voordat het in een postvak terecht komt.';
$lang['mailbox']['recipient_map_old_info'] = 'De oorspronkelijke bestemming van een ontvanger-map dient een geldig e-mailadres of domeinnaam te zijn.';
$lang['mailbox']['recipient_map_new_info'] = 'De bestemming van een ontvanger-map dient een geldig e-mailadres te zijn.';
$lang['mailbox']['recipient_map_old'] = 'Oorspronkelijke ontvanger';
$lang['mailbox']['recipient_map_new'] = 'Nieuwe ontvanger';
$lang['danger']['invalid_recipient_map_new'] = 'Ongeldige nieuwe ontvanger ingevoerd: %s';
$lang['danger']['invalid_recipient_map_old'] = 'Ongeldige oorspronkelijke ontvanger ingevoerd: %s';
$lang['danger']['recipient_map_entry_exists'] = 'Ontvangerkaart met "%s" bestaat reeds';
$lang['success']['recipient_map_entry_saved'] = 'Ontvangerkaart %s is opgeslagen';
$lang['success']['recipient_map_entry_deleted'] = 'Ontvangerkaart %s is verwijderd';
$lang['danger']['recipient_map_entry_exists'] = 'Ontvanger-map met "%s" bestaat reeds';
$lang['success']['recipient_map_entry_saved'] = 'Ontvanger-map %s is opgeslagen';
$lang['success']['recipient_map_entry_deleted'] = 'Ontvanger-map %s is verwijderd';
$lang['danger']['tls_policy_map_entry_exists'] = 'Versleutelingsbeleid met "%s" bestaat reeds';
$lang['success']['tls_policy_map_entry_saved'] = 'Versleutelingsbeleid "%s" is opgeslagen';
$lang['success']['tls_policy_map_entry_deleted'] = 'Versleutelingsbeleid %s is verwijderd';
$lang['mailbox']['add_recipient_map_entry'] = 'Voeg ontvangerkaart toe';
$lang['mailbox']['add_recipient_map_entry'] = 'Voeg ontvanger-map toe';
$lang['danger']['tls_policy_map_parameter_invalid'] = "Beleidsparameter is ongeldig";
$lang['danger']['temp_error'] = "Tijdelijke fout";
......@@ -889,7 +891,7 @@ $lang['admin']['service_id'] = 'Servicenummer';
$lang['admin']['lookup_mx'] = 'Match bestemming aan MX (gebruik .outlook.com om alle mail gericht aan MX *.outlook.com over deze hop te laten gaan)';
$lang['edit']['mbox_rl_info'] = 'Deze ratelimit wordt toegepast op de postvakgebruiker, en geldt voor elk "van"-adres gebruikt door de huidige postvakgebruiker. Een postvak-ratelimit gaat boven een domein-ratelimit.';
$lang['add']['relayhost_wrapped_tls_info'] = 'Gebruik <b>geen</b> in TLS-gewrapte poorten (meestal gebruikt op poort 465).<br>Gebruik elke niet-gewrapte poort en initieer STARTTLS. Beleid om verleuteling te forceren kan worden ingesteld bij "Globaal versleutelingsbeleid".';
$lang['add']['relayhost_wrapped_tls_info'] = 'Gebruik <b>geen</b> in TLS verpakte poorten (meestal poort 465).<br>Gebruik een reguliere poort en initieer STARTTLS. Beleid om verleuteling te forceren kan worden ingesteld bij "Globaal versleutelingsbeleid".';
$lang['admin']['transport_dest_format'] = 'Voorbeeld: example.org, .example.org, *, postvak@example.org (meerdere waarden zijn kommagescheiden)';
......@@ -897,3 +899,7 @@ $lang['mailbox']['alias_domain_backupmx'] = 'Aliasdomein inactief voor doorstuur
$lang['danger']['extra_acl_invalid'] = 'Extern verzendadres "%s" is ongeldig';
$lang['danger']['extra_acl_invalid_domain'] = 'Extern verzendadres "%s" gebruikt een ongeldig domein';
$lang['admin']['rspamd_global_filters_agree'] = "Ik ben me ervan bewust dat aanpassingen desastreuze gevolgen kunnen hebben";
$lang['admin']['rspamd_global_filters'] = 'Globale filters';
$lang['admin']['rspamd_global_filters_info'] = 'Ieder globaal filter heeft zijn eigen functie, zie de namen. De velden kunnen enkel regular expressions bevatten met het formaat "/pattern/options", bijvoorbeeld <code>/.+@domain\.tld/i</code>.<br>Ondanks dat alle invoer wordt gecontroleerd op fouten, is het toch mogelijk dat Rspamd onbruikbaar wordt als deze de invoer niet kan lezen.<br>Als je problemen ervaart, <a href="" data-toggle="modal" data-container="rspamd-mailcow" data-target="#RestartContainer">herstart Rspamd</a> dan om de filters opnieuw te laten lezen.';