Commit 85c3bbb2 authored by Aditoo17's avatar Aditoo17 Committed by Eugen Rochko

I18n: Update Czech translation (#10272)

parent 9915777a
......@@ -73,6 +73,10 @@
"compose_form.lock_disclaimer": "Váš účet není {locked}. Kdokoliv vás může sledovat a vidět vaše příspěvky pouze pro sledující.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "uzamčen",
"compose_form.placeholder": "Co se vám honí hlavou?",
"compose_form.poll.add_option": "Přidat volbu",
"compose_form.poll.duration": "Délka ankety",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Volba {number}",
"compose_form.poll.remove_option": "Odstranit tuto volbu",
"compose_form.publish": "Tootnout",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive.marked": "Mediální obsah je označen jako citlivý",
......@@ -151,6 +155,9 @@
"home.column_settings.basic": "Základní",
"home.column_settings.show_reblogs": "Zobrazit boosty",
"home.column_settings.show_replies": "Zobrazit odpovědi",
"intervals.full.days": "{number, plural, one {# den} few {# dny} many {# dne} other {# dní}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# hodina} few {# hodiny} many {# hodiny} other {# hodin}}",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minuta} few {# minuty} many {# minuty} other {# minut}}",
"introduction.federation.action": "Další",
"introduction.federation.federated.headline": "Federovaná",
"introduction.federation.federated.text": "Veřejné příspěvky z jiných serverů na fediverse se zobrazí na federované časové ose.",
......@@ -240,6 +247,7 @@
"notification.favourite": "{name} si oblíbil/a váš toot",
"notification.follow": "{name} vás začal/a sledovat",
"notification.mention": "{name} vás zmínil/a",
"notification.poll": "Anketa, ve které jste hlasoval/a, skončila",
"notification.reblog": "{name} boostnul/a váš toot",
"notifications.clear": "Vymazat oznámení",
"notifications.clear_confirmation": "Jste si jistý/á, že chcete trvale vymazat všechna vaše oznámení?",
......@@ -264,6 +272,8 @@
"poll.refresh": "Refresh",
"poll.total_votes": "{count, plural, one {# vote} other {# votes}}",
"poll.vote": "Vote",
"poll_button.add_poll": "Přidat anketu",
"poll_button.remove_poll": "Odstranit anketu",
"privacy.change": "Změnit soukromí tootu",
"privacy.direct.long": "Odeslat pouze zmíněným uživatelům",
"privacy.direct.short": "Přímý",
......@@ -356,6 +366,7 @@
"upload_area.title": "Přetažením nahrajete",
"upload_button.label": "Přidat média (JPEG, PNG, GIF, WebM, MP4, MOV)",
"upload_error.limit": "Byl překročen limit nahraných souborů.",
"upload_error.poll": "Nahrávání souborů není povoleno u anket.",
"upload_form.description": "Popis pro zrakově postižené",
"upload_form.focus": "Změnit náhled",
"upload_form.undo": "Smazat",
......
......@@ -4,29 +4,40 @@ cs:
about_hashtag_html: Tohle jsou veřejné tooty označené hashtagem <strong>#%{hashtag}</strong>. Pokud máte účet kdekoliv na fediverse, můžete s nimi interagovat.
about_mastodon_html: Mastodon je sociální síť založená na otevřených webových protokolech a svobodném, otevřeném softwaru. Je decentralizovaná jako e-mail.
about_this: O tomto serveru
active_count_after: aktivních
active_footnote: Měsíční aktivní uživatelé (MAU)
administered_by: 'Server spravuje:'
api: API
apps: Mobilní aplikace
apps_platforms: Používejte Mastodon z iOS, Androidu a jiných platforem
browse_directory: Prozkoumejte adresář profilů a filtrujte dle zájmů
browse_public_posts: Prozkoumejte živý proud veřejných příspěvků na Mastodonu
contact: Kontakt
contact_missing: Nenastaveno
contact_unavailable: Neuvedeno
discover_users: Objevujte uživatele
documentation: Dokumentace
extended_description_html: |
<h3>Dobré místo pro pravidla</h3>
<p>Rozšířený popis ještě nebyl nastaven.</p>
federation_hint_html: S účtem na %{instance} můžete sledovat lidi na jakémkoliv serveru Mastodon a jiných službách.
generic_description: "%{domain} je jedním ze serverů v síti"
get_apps: Vyzkoušejte mobilní aplikaci
hosted_on: Server Mastodon na adrese %{domain}
learn_more: Zjistit více
privacy_policy: Zásady soukromí
see_whats_happening: Podívejte se, co se děje
server_stats: 'Statistika serveru:'
source_code: Zdrojový kód
status_count_after:
few: tooty
one: toot
other: tootů
status_count_before: Kteří napsali
tagline: Sledujte své přátele a objevujte nové
terms: Podmínky používání
user_count_after:
few: uživatelů
few: uživatelé
one: uživatele
other: uživatelů
user_count_before: Domov
......@@ -72,6 +83,7 @@ cs:
delete: Smazat
destroyed_msg: Poznámka moderátora byla úspěšně zničena!
accounts:
approve: Schválit
are_you_sure: Jste si jistý/á?
avatar: Avatar
by_domain: Doména
......@@ -117,6 +129,7 @@ cs:
moderation:
active: Aktivní
all: Vše
pending: Čekající
silenced: Utišen/a
suspended: Pozastaven/a
title: Moderace
......@@ -126,6 +139,7 @@ cs:
no_limits_imposed: Nejsou nastavena žádná omezení
not_subscribed: Neodebírá
outbox_url: URL odchozích zpráv
pending: Čeká na posouzení
perform_full_suspension: Pozastavit
profile_url: URL profilu
promote: Povýšit
......@@ -133,6 +147,7 @@ cs:
public: Veřejný
push_subscription_expires: Odebírání PuSH expiruje
redownload: Obnovit profil
reject: Zamítnout
remove_avatar: Odstranit avatar
remove_header: Odstranit hlavičku
resend_confirmation:
......@@ -406,6 +421,12 @@ cs:
min_invite_role:
disabled: Nikdo
title: Povolit pozvánky od
registrations_mode:
modes:
approved: Pro registraci je vyžadováno schválení
none: Nikdo se nemůže registrovat
open: Všichni se mohou registrovat
title: Režim registrací
show_known_fediverse_at_about_page:
desc_html: Je-li toto zapnuto, zobrazí se v náhledu tooty ze všech známých serverů na fediverse. Jinak budou zobrazeny pouze místní tooty.
title: Zobrazit celou známou fediverse na náhledu časové osy
......@@ -468,6 +489,9 @@ cs:
edit_preset: Upravit přednastavení pro varování
title: Spravovat přednastavení pro varování
admin_mailer:
new_pending_account:
body: Detaily nového účtu jsou uvedeny níže. Můžete tento požadavek schválit nebo zamítnout.
subject: Nový účet čekající na posouzení na %{instance} (%{username})
new_report:
body: "%{reporter} nahlásil/a uživatele %{target}"
body_remote: Někdo z %{domain} nahlásil uživatele %{target}
......@@ -489,7 +513,9 @@ cs:
your_token: Váš přístupový token
auth:
agreement_html: Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ souhlasíte s následováním <a href="%{rules_path}">pravidel tohoto serveru</a> a <a href="%{terms_path}">našich podmínek používání</a>.
apply_for_account: Vyžádat si pozvánku
change_password: Heslo
checkbox_agreement_html: Souhlasím s <a href="%{rules_path}" target="_blank">pravidly serveru</a> a <a href="%{terms_path}" target="_blank">podmínkami používání</a>
confirm_email: Potvrdit e-mail
delete_account: Odstranit účet
delete_account_html: Chcete-li odstranit svůj účet, <a href="%{path}">pokračujte zde</a>. Budete požádán/a o potvrzení.
......@@ -505,10 +531,12 @@ cs:
cas: CAS
saml: SAML
register: Registrovat
registration_closed: "%{instance} nepřijímá nové členy"
resend_confirmation: Znovu odeslat pokyny pro potvrzení
reset_password: Obnovit heslo
security: Zabezpečení
set_new_password: Nastavit nové heslo
trouble_logging_in: Problémy s přihlašováním?
authorize_follow:
already_following: Tento účet již sledujete
error: Při hledání vzdáleného účtu bohužel nastala chyba
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ cs:
last_attempt: Máte ještě jeden pokus, než bude váš účet uzamčen.
locked: Váš účet je uzamčen.
not_found_in_database: Neplatné %{authentication_keys} nebo heslo.
pending: Váš účet je stále posuzován.
timeout: Vaše relace vypršela. Pro pokračování se prosím přihlaste znovu.
unauthenticated: Před pokračováním se musíte přihlásit nebo registrovat.
unconfirmed: Před pokračováním musíte potvrdit svůj e-mail.
......@@ -20,6 +21,7 @@ cs:
action: Potvrdit e-mailovou adresu
action_with_app: Potvrdit a navrátit se do %{app}
explanation: S touto e-mailovou adresou jste si vytvořil/a účet na %{host}. K jeho aktivaci vám zbývá jedno kliknutí. Pokud jste to nebyl/a vy, ignorujte této e-mail.
explanation_when_pending: S touto e-mailovou adresou jste si vyžádal/a pozvánku na %{host}. Jakmile svou e-mailovou adresu potvrdíte, posoudíme váš poadavek. Do té doby se nemůžete přihlásit. Pokud bude váš požadavek zamítnut, budou vaše data odstraněna, takže od vás nebude vyžadována žádná další akce. Pokud jste to nebyl/a vy, prosím ignorujte tento e-mail.
extra_html: Prosím podívejte se také na <a href="%{terms_path}">pravidla tohoto serveru</a> a <a href="%{policy_path}">naše podmínky používání</a>.
subject: 'Mastodon: Potvrzovací instrukce pro %{instance}'
title: Potvrďte e-mailovou adresu
......@@ -60,6 +62,7 @@ cs:
signed_up: Vítejte! Registroval/a jste se úspěšně.
signed_up_but_inactive: Registroval/a jste se úspěšně. Nemohli jsme vás však přihlásit, protože váš účet ještě není aktivován.
signed_up_but_locked: Registroval/a jste se úspěšně. Nemohli jsme vás však přihlásit, protože váš účet je uzamčen.
signed_up_but_pending: Na vaši e-mailovou adresu byla poslána zpráva s potvrzovacím odkazem. Poté, co kliknete na odkaz, posoudíme váš požadavek. Pokud bude schválen, budete informován/a.
signed_up_but_unconfirmed: Na vaši e-mailovou adresu byla poslána zpráva s potvrzovacím odkazem. Pro aktivaci účtu přejděte na danou adresu. Pokud jste tento e-mail neobdržel/a, prosím zkontrolujte si složku spam.
update_needs_confirmation: Váš účet byl úspěšně aktualizován, ale je potřeba ověřit vaši novou e-mailovou adresu. Pokud tento e-mail neobdržíte, prosím zkontrolujte si složku „spam“.
updated: Váš účet byl úspěšně aktualizován.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment